Min förstasida


VAD ERBJUDER JAG? Kognitiv beteendeterapi (KBT) 


KBT står för kognitiv beteendeterapi vilket innebär att man arbetar med att förstå och agera på sina tankar, känslor och beteendemönster på ett mer hjälpsamt sätt. Terapin är hjälpsam vid sömnstörning, stress, oro, ångest, nedstämdhet, tvång, fobier, depression, trauma etc.  

Sexualrådgivning


Du kan söka för sexuella frågor allmänt och vid oro för sexuella problem som t ex bristande lust, olika lust i en parrelation, erektionsproblem, smärta vid sex etc.

 Stödjande samtal


Innebär ett lyssnande och bekräftande perspektiv

när livet känns svårt, vid kriser eller sorg.

Hälsorådgivning och barnspyskiatri


Som sjuksköterska kan jag stödja dig i en sundare livsstil. I barnpsykiatri får jag uppdrag av överläkare och barnpsykiater Krisztina Pösz gällande medicinuppföljningar hos barn,  hälsosamtal, psykoedukation om olika diagnoser och visst föräldrastöd.

unsplash